Projektstöd IF - barn och ungdomsidrott

Projektstöd IF barn- och ungdomsidrott

Det finns många bra idéer om hur barn- och ungdomsidrotten kan utvecklas i våra föreningar i Triathlon Sverige. För att hjälpa till att göra en del av idéerna till verklighet kan idrottsföreningar söka projektstöd. Med idrottens Projektstöd vill Riksidrottsförbundet och Svenska Triathlonförbundet ge fler unga chansen att uppleva triathlon och bli en del av vår idrott. Genom Projektstöd IF (före detta idrottslyftet) kan din förening söka pengar till triathlonverksamhet för barn och ungdomar mellan 7-25 år.

 

Inför år 2020 har riksidrottsförbundet valt att fasa ut det tidigare bidragssystemet Idrottslyftet och istället döpt om idrottens bidrag till olika så kallade projektstöd. För barn- och ungdomsidrotten innebär detta i stort sätt bara att bidragen har bytt namn samt att vissa kriterier för vad föreningen kan söka bidrag för har förändrats.

 

 

Syftet med projektstödet är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med idrottens gemensamma mål, Strategi 2025.

 

Alla aktiviteter som genomförs inom Svensk Triathlon ska grunda sig på idrottens värdegrund "Idrottslyftet ska stärka och utveckla världens bästa barn- och ungdomsidrott så att fler flickor och pojkar väljer att idrotta i föreningar där verksamheten bedrivs utifrån Idrotten vill”

 

 

Sveriges triathlonföreningar har under åren 2020–2021 möjlighet att söka projektstöd inom följande kategorier:

 

OBS! Just nu finns en tillfällig ansökningskategori till följd av Covid-19/ Corona och dess påverkan på idrotten:

 

 

 

Föreningar kan också söka projektstöd direkt hos sitt Distriktsidrottsförbund i följande kategori:

 • Stärka idrotten i områden som har låg andel deltagare i idrottsföreningar eller få föreningar/idrotter.

Läs mer om RF:s bakgrund och riktlinjer kring Projektstöd för barn- och ungdomsidrott här!

 

 

Grundkriterier för att få söka projektstöd
 • Föreningen ska ha betalat medlemsavgiften till Svenska Triathlonförbundet

 • Föreningen ska ha återrapporterat tidigare Idrottslyftsprojekt

 • Föreningen ska ha redovisat LOK-stöd under 2019/2020*

 • Föreningen ska ha ett befintligt samarbete med SISU Idrottsutbildarna**

 

 

*Undantag kan göras för föreningar som vill starta upp verksamhet för barn och ungdomar.

Om föreningen har verksamhet men inte har registrerat LOK-aktiviteter kontakta Lina Hörnbäck, Idrottskonsulent, Svenska Triathlonförbundet, telefon: 0732-331016 e-mail: lina.hornback@svensktriathlon.org.

**Föreningar som inte har ett etablerat samarbete med SISU kan beviljas medel förutsatt att ett samarbete startas upp.

 

 

 

Ansökan

 • Ansökan görs på föreningens sida i IdrottOnline under fliken Idrottsmedel.

 • För att söka ska du ha rollen ordförande, kassör eller idrottsmedel firmatecknare.

 • Beskriv projektets mål, syfte, genomförande, tidplan och budget. Ju mer information ni skickar in, desto tydligare och rättvisare bild får vi av ert projekt. 

 • Perioden för projektstöd löper från januari 2020 till oktober 2021. Ansökningarna behandlas löpande, vilket gör det fördelaktigt att ansöka så fort som möjligt. Sista ansökningsdag är 15 oktober 2021.

 

Här finns en instruktionsfilm om hur man ansöker om Idrottsmedel i IdrottOnline.

RF har även en manual om hur man ansöker.

 

Du kan även söka projektstöd hos ditt Distriktidrottsförbund (DF).
 

 

Fördelningsprinciper

 • Hänsyn tas till utfall från tidigare bidrag från Idrottslyftet

 • Hänsyn tas till LOK-stödsstatistik (antal sammankomster och deltagartillfällen) från 2018/2019

 • Hänsyn tas till långsiktighet i verksamheten

 • Översikt görs av antal utbildade ledare i föreningen

 • Översikt görs av deltagarstatistik på arrangemang 2018/2019

 

Åtaganden

 Föreningar förbinder sig att:

 • Skicka in återrapport via IdrottOnline senast 31 december 2021

 • Rapportera LOK-stöd för Idrottslyftsaktiviteterna samt övrig barn- och ungdomsverksamhet.

 • Ha minst ett ledarlett träningstillfälle per vecka för barn/ungdomar

 • Redogöra för samarbete med SISU Idrottsutbildarna

Om verksamheten inte genomförs som planerat, om verksamheten inte är ändamålsenlig eller om återrapportering inte sker enligt riktlinjerna så är föreningen återbetalningsskyldig.

 

 

 

Har du frågor eller behöver vägledning gällande Projektstöd för barn- och ungdomsidrott, kontakta Lina Hörnbäck; lina.hornback@svensktriathlon.org eller 073 233 10 16.

 

 

Är föreningen medlem i Svenska Triathlonförbundet? 

Har ni ingen förening kan man starta en ny och ansöka om medlemskap. Information om att starta förening och blir medlem finns på:

http://www.svensktriathlon.org/Omtriathlon/Startanyforening/ 

Mer information om de olika projektstödskategorierna:

Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten
Idrottsföreningarhar utbildade barn- & ungdomsledare
Bibehållen verksamhet under tiden för restriktioner på grund av coronapandemin