top of page

Projektstöd IF - barn och ungdomsidrott

Projektstöd IF barn- och ungdomsidrott

Det finns många bra idéer om hur barn- och ungdomsidrotten kan utvecklas i våra föreningar i Triathlon Sverige. För att hjälpa till att göra en del av idéerna till verklighet kan idrottsföreningar söka projektstöd. Med idrottens Projektstöd vill Riksidrottsförbundet och Svenska Triathlonförbundet ge fler unga chansen att uppleva triathlon och bli en del av vår idrott. Genom Projektstöd IF (före detta idrottslyftet) kan din förening söka pengar till triathlonverksamhet för barn och ungdomar mellan 7-25 år.

 

Inför år 2020 har riksidrottsförbundet valt att fasa ut det tidigare bidragssystemet Idrottslyftet och istället döpt om idrottens bidrag till olika så kallade projektstöd. För barn- och ungdomsidrotten innebär detta i stort sätt bara att bidragen har bytt namn samt att vissa kriterier för vad föreningen kan söka bidrag för har förändrats.

 

 

Syftet med projektstödet är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med idrottens gemensamma mål, Strategi 2025.

 

Alla aktiviteter som genomförs inom Svensk Triathlon ska grunda sig på idrottens värdegrund "Stödet ska stärka och utveckla världens bästa barn- och ungdomsidrott så att fler flickor och pojkar väljer att idrotta i föreningar där verksamheten bedrivs utifrån Idrotten vill”

Ansökningskategorierna för projektstöd IF 2022-2023 är:

 

Ansökan för åren 2022–2023 är nu ÖPPEN.  
För föreningar som beviljats projektstöd under 2022/2023 skall föreningen:
  • Skicka in återrapport via IdrottOnline senast 31 december 2024.

  • Rapportera LOK-stöd för Idrottslyftsaktiviteterna samt övrig barn- och ungdomsverksamhet.

Har du frågor om eller ska söka projektstöd IF till din förening? 

Kontakta oss >>>

bottom of page