top of page

Vi arbetar med

Den här delen handlar om hur ni som ledare eller förening kan jobba för att få en verksamhet där så många barn som möjligt trivs med att träna triathlon. Inom svensk triathlon vill vi att alla triathlonföreningar erbjuder en verksamhet där alla får vara med, där verksamheten genomlyses av glädje, gemenskap, demokrati, delaktighet och rent spel. Utifrån svensk idrotts värdegrundsdokument Idrotten vill  tillsammans med barnkonventionen och Strategi 2025 ger vi tips på hur ni i förening kan arbeta i er förening.

Idrotten Vill

Strategi 2025

Barnkonventionen

Svensk Triathlon

2028

bottom of page