Projektstöd IF - Kategori 2

Idrottsföreningar har utbildade barn- och ungdomsledare

 

Aktivitetsledare är ofta de vuxna som, näst efter föräldrarna, står barn och ungdomar närmst. Det är aktivitetsledarna som påverkar både individernas utveckling och deras upplevelse av idrott. Ska idrottsrörelsen kunna ge barn och ungdomar en verksamhet där de får må bra, ha roligt och utvecklas så är aktivitetsledare nyckelpersonerna i arbetet.

Det är därför viktigt att aktivitetsledare får möjlighet till utbildning, så de kan utveckla kompetenser som behövs för att bedriva den idrottsliga verksamheten i linje med anvisningar, policyer och riktlinjer som svensk idrottsrörelse har satt upp.

Svensk Triathlon har som mål att bedriva triathlon där barn och ungdomar har roligt, mår bra och ges förutsättning att utvecklas under hela livet.

Definition av aktivitetsledare


En ledare som planerar och genomför den idrottsliga verksamheten för barn och ungdomar.

Målgrupp


Målgruppen ska vara aktivitetsledare för barn och ungdomar.

Inriktning


Projektstödet ska användas till att jobba för att all barn- och ungdomsidrott ska ledas av utbildade aktivitetsledare med kunskap om barn och ungdomars fysiska, psykiska, sociala och idrottsspecifika utveckling.

 • I år kommer Svenska Triathlonförbundet erbjuda att genomföra individuellt anpassade utbildningar lokalt/digitalt med föreningar. 

 • Det kommer också finnas möjlighet att söka bidrag för att skicka tränare och aktivitetsledare på Svenska Triathlonförbundets Tränarkonferens, preliminärt datum för denna är den 16-17/10 2021.

Mer information och anmälan till dessa kurser finns eller kommer på hemsidan inom kort.


Vi ser helst att föreningen ansöker innan kursen arrangeras men det är inget krav. Föreningen kan med fördel göra en gemensam ansökan för flera kurser som arrangeras nära varandra i tiden.

Observera att man enbart kan söka bidrag för kurser som arrangeras det aktuella året, ansökningar får alltså inte släpa mellan åren.
 

Inriktningar som beviljas av Specialidrottsförbund Projekt ska beviljas för:
 • idrottsspecifika utbildningar, vilket innebär aktivitetsledarutbildningar inom ramen för SF:s egen utbildningsstruktur eller när SF bjuder in till mötesplatser (ex ledarsymposium) med utbildningar riktade till aktivitetsledare.
   

Inriktningar som beviljas av RF-SISU distrikt Projekt ska beviljas för:
 • idrottsövergripande utbildningar, vilket innebär aktivitetsledarutbildningar inom idrottsgemensamma områden så som SISU Idrottsutbildarnas idrottsövergripande tränarutbildning eller utbildningar kopplat till ökade kunskaper kring barn och ungdomars fysiska, psykiska eller sociala utveckling.
   

Ansökan
 • Ansökan görs på föreningens sida i IdrottOnline under fliken Idrottsmedel.

 • För att söka ska du ha rollen ordförande, kassör eller idrottsmedel firmatecknare.

 • Beskriv projektets mål, syfte, genomförande, tidplan och budget. Ju mer information ni skickar in, desto tydligare och rättvisare bild får vi av ert projekt.

 • Perioden för projektstöd löper från januari 2020 till oktober 2021. Ansökningarna behandlas löpande, vilket gör det fördelaktigt att ansöka så fort som möjligt. 
   

Sista ansökningsdag är 15 oktober 2021.
Kom ihåg att du även kan söka projektstöd direkt hos ditt RF-SISU Distrikt

img_0162-1_28172058568_o.jpg