top of page

Idrotten vill

maxresdefault.jpg

Alla idrotter är olika men det som alla har gemensamt är svensk värdegrund, Idrotten vill. Alla föreningar ska jobba efter Idrotten vill och utgå från de fyra punkterna nedan i deras verksamhet.

En introduktion till Idrotten vill kan ses nedan.

Glädje och gemenskap

Många är medlemmar i en idrottsförening för att de tycker verksamheten är rolig och för att de har vänner där. Den glädje och gemenskap som idrotten ger alla när de utövar idrott är skäl nog för till att många medlemmar lägger sin fritid och sitt engagemang i föreningsidrotten.

Demokrati och delaktighet

I en idrottsförening får alla chans att bestämma och ta ansvar för verksamheten. Inom idrottsrörelsen ska det även vara jämställt oavsett bakgrund hos medlemmarna. Vi bör tidigt lära våra ungdomar vad föreningsdemokrati innebär och ge dem chansen att påverka deras verksamhet.

Allas rätt att vara med

 

Oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar ska alla få möjligheten att vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.
Idrottsrörelsen ska ta hänsyn till de förutsättningar som olika människor har samt vilka premisser de vill idrotta på.

Rent spel

 

Rent spel innebär att föreningar jobbar mot fusk, doping, mobbning och trakasserier på och utanför träning och tävling. En förening kan jobba för att sprida en god etik och moral så att alla har samma värdegrund.

bottom of page