LOK-stöd

Lokalt aktivitets stöd = LOK-stöd

 

LOK-stöd står för lokalt aktivitetsstöd och är ett bidrag som kan sökas av alla idrottsföreningar som bedriver verksamhet för barn och ungdomar mellan 7-25 år. LOK-stödet öppnar också upp dörren för fler bidragsmöjligheter, det är bland annat ett av grundkriterierna för att beviljas Idrottslyftsmedel.

Hur mycket får man i LOK-stöd?

Ledarstöd 21 kr/tillfälle

Deltagarstöd 7 kr/deltagare

Extra ledarstöd 5 kr

Exempel: Ett träningstillfälle med två ledare och 10 deltagare ger 96 kr

De flesta kommuner har motsvarande kommunalt LOK-stöd. Man kan alltså söka från både RF och kommunen. Kolla med din kommun!

Här finner du all information om hur LOK-stödet fungerar och om hur ansökan går till. Där finns också manualer och filmklipp på hur man gör.

Sista datum att ansöka för vårterminen är 25 augusti 2021.

Sweden Triathlons nyhetsbrev

  • Instagram