LOK-stöd

Lokalt aktivitets stöd = LOK-stöd

 

LOK-stöd står för lokalt aktivitetsstöd och är ett bidrag som kan sökas av alla idrottsföreningar som bedriver verksamhet för barn och ungdomar mellan 7-25 år. LOK-stödet öppnar också upp dörren för fler bidragsmöjligheter, det är bland annat ett av grundkriterierna för att beviljas Idrottslyftsmedel.

Hur mycket får man i LOK-stöd?

Ledarstöd 21 kr/tillfälle

Deltagarstöd 7 kr/deltagare

Extra ledarstöd 5 kr

Exempel: Ett träningstillfälle med två ledare och 10 deltagare ger 96 kr

De flesta kommuner har motsvarande kommunalt LOK-stöd. Man kan alltså söka från både RF och kommunen. Kolla med din kommun!

Här finner du all information om hur LOK-stödet fungerar och om hur ansökan går till. Där finns också manualer och filmklipp på hur man gör.

Sista datum att ansöka för vårterminen är 25 augusti 2021.

idrottonline_2.jpg