Projektstöd IF - Kategori 3

Bibehållen verksamhet under tiden för restriktioner på grund av Coronapandemin

 

Definition av verksamhet


En ledare som planerar och genomför den idrottsliga verksamheten för barn och ungdomar.

Målgrupp


Målgruppen ska vara verksamhet med barn och ungdomar mellan 7-25 år.

 

Inriktning


Projektstödet ska användas till att öka möjligheterna att kunna bibehålla möjligheterna för aktivitet under pågående restriktioner i och med Coronapandemin.


Stödet kan nyttjas för att till exempel: 
  • Köpa in utrustning för att bedriva utomhusträning

  • Genomföra annorlunda idrottsverksamhet (ex. digital)

  • Täcka kostnader för ändrat anläggningsbehov på grund av att kommuner stängt ner anläggningar.

Kort sagt kan stödet sökas för att i så stor utsträckning som möjligt kunna bedriva ordinarie verksamhet.
 

Ansökan
  • Ansökan görs på föreningens sida i IdrottOnline under fliken Idrottsmedel.

  • För att söka ska du ha rollen ordförande, kassör eller idrottsmedel firmatecknare.

  • Beskriv projektets mål, syfte, genomförande, tidplan och budget. Ju mer information ni skickar in, desto tydligare och rättvisare bild får vi av ert projekt.

  • Perioden för projektstöd löper från januari 2020 till oktober 2021. Ansökningarna behandlas löpande, vilket gör det fördelaktigt att ansöka så fort som möjligt. 


  •  

Sista ansökningsdag är 15 oktober 2021.


Kom ihåg att du även kan söka projektstöd direkt hos ditt RF-SISU Distrikt.


OBS! Stödkategorin kommer som längst finnas till den 30 oktober RF kan närsomhelst välja att dra tillbaka möjligheten att söka stöd i denna kategori.

tri4fun-malmo.jpg