top of page

Stort intresse när årets ledarkonferens genomfördes


Den 14-15 november genomfördes årets ledarkonferens, denna gången digitalt på grund av rådande pandemi. Intresset för konferensen med tema "hållbara idrottsmiljöer" var rekordhögt med ett 60-tal deltagande tränare och aktiva. Gästande föreläsare på konferensen var Arild Tveiten, Liselotte Ohlson, Lisa Nordén och Maria Vitazka.


Under konferensen lyftes även Ledare som lyssnar, ett material från folkhälsomyndigheten som belyser vikten av engagerade ledare vid fritidsaktiviteter och du som ledare får lära dig med och psykisk ohälsa hos unga. Ledare som lyssnar är en E-utbildning som alla tränare på egenhand kan genomföra vid valfritt tillfälle. Svenska Triathlonförbundet erbjuder sedan i samarbete med RF en digital träff med idrottspsykolog Malin Tillman den 13/1 kl.19:00 där materialet diskuteras och reflekteras utifrån vår idrott och våra erfarenheter. Inbjudan och anmälan till denna träff annonseras under december månad.


Den digitala E-utbildningen - Ledare som lyssnar hittar du här!


Ett Stort tack till alla er som deltog på konferensen!

Senaste inlägg

Visa alla

留言


bottom of page