top of page

LOK-stödet - en resurs vi inte får glömma!

LOK-stöd står för lokalt aktivitetsstöd och är ett bidrag som kan sökas av alla idrottsföreningar som bedriver verksamhet för barn och ungdomar mellan 7-25 år. LOK-stödet öppnar också upp dörren för fler bidragsmöjligheter, det är bland annat ett av grundkriterierna för att beviljas Idrottslyftsmedel (Projektstöd IF Barn och Ungdom).


Förutom att öppna upp möjligheten att söka ytterligare stöd kan LOK-stödet utgöra ett ekonomiskt till föreningen. Genom att söka LOK-stöd för sina aktiviteter får föreningen efter inlämnad ansökan:

Ledarstöd 21 kr/tillfälle

Deltagarstöd 7 kr/deltagare

Extra ledarstöd 5 kr

Exempel: Ett träningstillfälle med två ledare och 10 deltagare ger 96 kr

Tänk också på att de flesta kommuner har motsvarande kommunalt LOK-stöd. Man kan alltså söka från både RF och kommunen. Kolla med din kommun!

Ansökan görs på föreningens IdrottOnline-sida. Det går att fylla i ansökan manuellt. Om man närvaroregistrerar aktiviteter online förs dessa sedan över automatiskt till ansökan – det enda man då behöver göra är att öppna ansökan och skicka in den. Viktigt att tänka på är att även om man har närvaroregistrerat sina aktiviteter via IdrottOnline så måste föreningen också öppna själva LOK-stödsansökan och skicka in den.


Det finns en rad olika verktyg och stöd för er som förening i ert arbete med LOK-stöd. Hos Riksidrottsförbundet finner ni både regler, filmer och checklistor som kan guida dig när det är dags för din förening att ansöka om LOK-stöd. Läs mer här!




Kon ihåg! Varje aktivitet, ledare och deltagare kan göra skillnad för er förening! LOK-stöds rapportera ni med!



Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page