top of page

Dags att söka RF:s kompensationsstöd

Mellan den 7 maj och den 19 maj är ansökan öppen för alla Svenska Triathlonförbundets föreningar att söka kompensationsstöd för uteblivna intäkter och kostnader perioden 1 januari till 30 april 2021.


Regeringen gav den 1 april 2021 besked om ytterligare stöd (totalt 1,35 miljarder kronor) till idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. Riksidrottsförbundet (RF) har uppdraget att fördela stödet till idrottsrörelsen varav delar av stödet fördelas som kompensationsstöd som kan sökas av föreningar och specialidrottsförbund.


Stödet är till för alla föreningars överlevnad under den tuffa tiden som pandemin har inneburit. Kompensationsstödet innebär ett ekonomiskt stöd till föreningsverksamhet och evenemang där stöd till förmån för barn- och ungdomsidrotten är prioriterat av RF. Mer information och de exakta riktlinjerna och regelverket för kompensationsstödet finns här;Ansökan görs precis som tidigare under fliken Idrottsmedel i IdrottOnline. Behöriga att ansöka är de som i IdrottOnline har de angivna rollerna Ordförande, Kassör och Idrottsmedel firmatecknare.
Om er förening behöver hjälp med ansökan kan ni vända er till ert RF-SISU distrikt. RF erbjuder flera hjälpinsatser inför och till föreningarnas ansökan. Främst via RF-SISU:s distrikt och deras idrottskonsulenter.


Föreningar är också självklart välkomna att som alltid kontakta STFs kansli för diskussion.


Svensk Triathlon - Världens bästa!

Senaste inlägg

Visa alla

Komentáře


bottom of page