Svensk Triathlon 2020

Svensk Triathlon 2020

 

Svensk Triathlon har sedan 2008 arbetat med strategiska planer som följer den sommarolympiska cykeln. Strategidokumenten anger hög ambitionsnivå och riktning och har varit till ovärderlig hjälp i vår utveckling genom åren. De ger oss ett samlat grepp om verksamheten och skapar bra förutsättningar till förbättring. 


Dokumentet som ligger till grund för vår verksamhet idag har namnet Svensk Triathlon 2020. Det beskriver vår idrotts gemensamma vision, verksamhetsidé och värdegrund, samt verksamhetsområden med mål och handlingsplaner. Innehållet är framtaget av engagerade medlemmar i våra föreningar, tillsammans med förbundsstyrelse och personal. 
 

Med angivna mål och handlingsplaner som förankrats, antagits och som kan kommuniceras internt och externt skapas en tydlighet för alla om vad vi vill uppnå och hur vi ska göra det. Genom att känna till målen och gemensamt arbeta mot dem skapar vi tillsammans möjlighet till reell förändring. En förutsättning för att lyckas med detta är dock att mål och handlingsplaner vilar på värdegrunder som vi gemensamt enats om.
 

Svensk Triathlon 2020 har arbetats fram av utövare/ledare från landets föreningar och antogs i en färdigställd version på Svenska Triathlonförbundets årsmöte 2017.

 

Här hittar du Svensk Triathlon 2020.pdf

Sweden Triathlons nyhetsbrev

  • Instagram