Hoppa till sidans innehåll

Idrottslyftet


Med Idrottslyftet vill Svenska Triathlonförbundet ge fler unga chansen att uppleva triathlon och bli en del av vår idrott. Genom Idrottslyftet kan din förening söka pengar till triathlonverksamhet för barn och ungdomar mellan 7-25 år.
  
Alla aktiviteter som genomförs inom Idrottslyftet ska grunda sig på idrottens värdegrund "Idrottslyftet ska stärka och utveckla världens bästa barn- och ungdomsidrott så att fler flickor och pojkar väljer att idrotta i föreningar där verksamheten bedrivs utifrån Idrotten vill”
 
Se en kort film om Idrottens värdegrund.

 
 

 

Så här funkar Svenska Triathlonförbundets Idrottslyft
 
 • STF-föreningar kan söka bidrag till barn och ungdomsverksamhet för åldrarna 7-25 år.
 • Det finnas olika bidragspaket att söka utifrån föreningens behov.
 • För att kunna söka behöver föreningen uppfylla grundkriterierna. Se nedan.
 • Man ansöker och återrapporterar via Idrott Online.
 • Ansökningarna behandlas löpande därför är det fördelaktigt att söka så fort som möjligt.

IMG_7562

 
 
Bidragspaket
 
 
 
Grundkriterier
 
 • Föreningen ska ha betalat medlemsavgiften till Svenska Triathlonförbundet
 • Föreningen ska ha återrapporterat tidigare Idrottslyftsprojekt
 • Föreningen ska ha redovisat LOK-stöd under 2017*
 • Föreningen ska ha ett befintligt samarbete med SISU Idrottsutbildarna**
*Undantag kan göras för föreningar som vill starta upp verksamhet för barn och ungdomar.
Om föreningen har verksamhet men inte har registrerat LOK-aktiviteter kontakta antingen Kajsa Andersson barn- och ungdomsansvarig på Svenska triathlonförbundet eller
  Lindakatarina Ek idrottskonsulent på Svenska triathlonförbundet.
**Föreningar som inte har ett etablerat samarbete med SISU kan beviljas medel förutsatt att ett samarbete startas upp.
 
 
Fördelningsprinciper
 
 • Ansökningarna behandlas löpande, vilket gör det fördelaktigt att ansöka så fort som möjligt, sista ansökningsdag är 30 november 2018.
 • Hänsyn tas till utfall från tidigare bidrag från Idrottslyftet
 • Hänsyn tas till LOK-stödsstatistik (antal sammankomster och deltagartillfällen) från 2017
 • Hänsyn tas till långsiktighet i verksamheten
 • Översikt görs av antal utbildade ledare i föreningen
 • Översikt görs av deltagarstatistik på arrangemang 2017
 
Åtaganden
 
Föreningar förbinder sig att:
 • Skicka in återrapport via Idrott Online senast 30 december 2018
 • Rapportera LOK-stöd för Idrottslyftsaktiviteterna samt övrig barn- och ungdomsverksamhet.
 • Ha minst ett ledarlett träningstillfälle per vecka för barn/ungdomar
 • Redogöra för samarbete med SISU Idrottsutbildarna
Om verksamheten inte genomförs som planerat, om verksamheten inte är ändamålsenlig eller om återrapportering inte sker enligt riktlinjerna så är föreningen återbetalningsskyldig.
 
 
Läs mer
 
 
 
  
 
 
 
  
Kontaktpersoner barn- och ungdomsfrågor
0709-52 94 48
Idrottskonsulent
Svenska Triathlonförbundet

0708-10 16 35
Barn- och ungdomsansvarig
Svenska Triathlonförbundet
 
Uppdaterad: 13 SEP 2018 17:55
Skribent: Kajsa Andersson
Epost: This is a mailto link

Sponsorer

 

apollo 


Playitas


 

   

      

   


Medlem i

etu_logo_4c JPG


Itu

SOK

 


  #tri4funsweden
Postadress:
Svenska Triathlonförbundet
Nedre Kaserngården 5
415 28 Göteborg

Besöksadress:
Nedre Kaserngården 5
415 28 Göteborg

Kontakt:
Tel: 031-726 61 86
E-post: This is a mailto link

Se all info